آخـر مواضيع الملتقى

دعــــــاء

العودة  

منتدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كل ما يخص استفسارات الطلاب والموظفين بخصوص التصنيف وغيره ..

اسئلة علاج طبيعي + الأجوبه

منتدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
موضوع مغلق
  #1  
قديم 03-14-2011, 04:11 PM
صحي جديد
 
نوف الشمراني will become famous soon enough


مسـآآآء / صبآآآح الخيرات

صبايا وشبآآآآب ...

بدون مقدمات وهرج ماله دآآآعي انا جايبه لكم اسئلة لاختبار الهيئه للعلاج الطبيعي من احد الموآآقع

وفي كثير اسئله ماني متاكده يعني اللي حاط الاسئله حاط اجوبه ماني عارفه اذا كانت صح او خطا

يعني اللي شكيت فيه بحثت عن جوابه وعدلته واللي ما فهمته خليته

ياليت اللي يعرف الاجوبه لا يبخل على البـآآقي ..

وان شاء الله بكره بنزل لكم جزء ثاني من الاسئله مابعد اذاكره بس اذا ذاكرته وحليته بحط لكم الاسئله واجوبتها

((الاجوبه اللي متاكده منها بحط جنبها * لونها اورنج


1/coll`s fracture may possibly cause injury to which of the following?

a-flexor pollicis
b-abductor pollicis
c-adduuctor pollicis
d-extensor pollicis longus *

الاجابه في كتاب
tidy ص 101
2/in SCI which of the following in not of complications?

*a-hyperreflexia
b-systemic hypertention
c-pressur sorses
d-orthostatic hypotension
3/in yellow and red flags which of the following not considered as red flag in
these situations?

a-history of carcinoma
b-psychosocial factor
c-bowel problems
d-excess weight loss

للتسهيل عليكم فقد وجدت لكم الاجابه الصحيحه لسؤال الفلاج او العلم الاصفر والاحمر
الاجابه في كتاب
tidy ص 54
4/which of following not needed in testing the trapezius ms?

a-head flexion *
b-head extension
c-head rotation
d-head lateral flexion
5/which of following not needed in testing the splenius capitis ms?

a-head flexion *
b-head extension
c-head rotation
d-head lateral flexion

6/which ms draw air brows together to downward and inward making horizontal wrinking?

a-pectineus
b-corrugator *
c-orbicularis oris
d-lateral ptyroid


7/which ms of body flexes hip and abducting it and (medially) rotates it?

a-sartorius
b-tensor facia lata *
c-illiopsoas
d- rectus femoris

8/rickets is deu to defficincy of vitamine?
a-a
b-b
c-k
d-d *


9/applind electrical stimulation to area for long lasting period cause?

a-skin irritation *
b-weakness of ms
c-edema occure

10/which of following not risk factor for osteoporosis?
a-enclosed family history
b-fracture in gym exercises *
c-low calcium intake
d-corticosteroid medications

الاجابه في كتاب
tidy ص 243

11/coronary arteries suppling heart when?

a-diastole
b-systole
c-in between
d-not related to systole or diastole , supplying heart every time

12/the heart valve responsible in preventing blood from return to right atrium
when it is passed to right ventricle is ?

a-mitral or bicuspid *
b-tricuspid
c-pulmonary
d-

13/the term dysapraxia refers to?
a-inability to perform purposfull movements
b-swallowig
c-slow motion
d-involuntary movement *


14/patient coming to you suffering from pain at calves due to walkinf 200 feets
this patient has?

a-calf strain
b-arterial insufficiency
c-thrombosis
d-varicos vein

15/what is the best electrical modality shosen to treat infective wond?

a-Low Level laser
b-ultraviolet radiation *
c-galvainc stimulation
d-S.W.D

16/in electrical stimulation intensity of muscle contraction(shortening) depend on ?

a-shape of current and electrical device used
b-duration of ttt
c-size of electrodes
d-intensity and frequency of current17/when you sit-up a patient from long sitting after prolonged
period of bed rest following major back surgury,
the patient experience an orthostatic hypotention and suddenly will fall,,what is yor response?

a-immediatly return patient to original long sitting
b-call the phycitian
c-rite down this in patient`s review
d-assure him it`s O.K dont worry it`s normal decrease in Blood Pressure due to a long rest period
^^
هذا السؤال شكيت فيه شوي لان المعروف ان اذا الواحد حس بدوخه على طول نرجعه لوضعيته السابقه بس ما ادر ياليت احد يفيدني بالموضوع هذا اسئلة علاج طبيعي الأجوبه rolleyes.gif
18/جايب رسمة Deltoid

whish nerve supplying ms in this pic?

a-axillary *
b-suprascapular
c-long thoracic
d-musculocutanieus


19/in degenerative joint disease which is not occure?

a-increased with weight bearing on the joint
b-gradual onst
c-stiffness at morning
d-increaser after prolonged period of unactivity


الاجابه في كتاب
tidy ص 42


20/in normal milestone baby can jump by both legs in swing at ?

a-12 monthes
b-24 monthes
c-18 monthes
d-30 monthes
وهذا السؤال بعد شاكه فيه

الاجابه في كتاب
tidy ص 199-200-20121/Bennett's fracture is ?

a-little finger
b-thumb
c-middle finger
d-distal end of radius

الاجابه في كتاب
tidy ص 10122/in clinical examination you must do all of the following except?a-observe the patient examin both affected unaffected
b-review patient sheet
c-focus only on areas of patient`s complai *
d-respect the sesitizers of patients


23/which of the followin fractures treated by skeletal traction?

a-knee
b-patellofemoral
c-shaft of femur
d-tibia


الاجابه في كتاب
tidy ص 92


24/which of the following is a possible cause for anterior pelvic tilting?
مو حاط خيارات عشان كذا اللي يعرف جواب السؤال هذا ياليت يكتبه اسئلة علاج طبيعي الأجوبه wink.gif25/ osteomyelities is?

a-infective inflammation of the bone due infective bacteria entered into bone
b-decreased bone density and increased porosity
c-vit d defficiency
d-due to repetitive trauma


26/when patient coming for you has limited ROM due to pain to decrease edema in addition to
leg elevation you can use which type of electrical stimulation?

a-faradic
b-tens
c-galvanic
d-dyadinamic
27/ iontophoresis uses which type of current?

a-dyadinamic
b-direct current *
c-ultrasonic
d-tens

28/anterior pelvic tilting is causing exaggerated lumbar lordosis due to?


a-adductor tightness
b-tightness of tensor facia lata
c-bilateral fixed hip flexor contracture
d-tightness in hamstring ms
29/ in angint pectoris chest pain present in?

a-pain at pectoral region
b-pain at base of the heart
c-pain refferd to shoulder30/which of the following is a possible cause foe anterior pelvic tilting?

a-weak lateral trunk ms
b-tightenea tensor facia lata
c-tight hamstring
d-sever weakness of abdominal muscles
31/in contracture of lower lumbar back ms it affect pelvis by?

a-anterior pelvic tilting with upper thorcic kyphosis
b-anterior pelvic tilting with lordosis
c-posterio pelvic tiltig with lordosis
d-no effect on the pelvis


32/in condromalacia consider in the ttt?

a-patellar tapping and strenthening of the quadriceps
b-strenthening vastus medialis only
c-strenthening vastus lateralis only
d-strenthening of hamstring
33/in Rynaudes diseaes it is?

a-vascular insufficiency disease
b-intermittent claudication
c-thromosis in lower limb
d-varicose veins
34/ in bronchitis there is?
بالنسبه للسؤال هذا انا اللي اعرفه انه دراي كف بس هو حاط جواب c بس الاصح بنظري الجواب اللي جاوبته

a-dry cough
b-cyanosis
c-extended clear mucus secretions
d-edema in lower limbs
35/in pulmonary edema there is?

a-lower limb ischemia
b-lower limb edema and forthy secretions
c-thin clear sputum36/in talipus equino vars?


a-ankle D.F everted adducted
b- P.F INVERSION abbducted
c- D.F everted abbucted
d- P.F INVERSION adducted
34/the arterioles charactarized with?

a- large thick walls suppling organs
b- a networks of small vessels have thin walls
c- a networks of small vessels have thick walls


35/ the main muscle resposiple for climbing stairs and coming from reclined position
bringing knee to chest?

a-rectus femoris
b-illiopsoas
c-quadratus lumborum
d-pectinieus
36/the level of superficial abdominal reflex is?

a-T10-T11
b-
c-
d-37/If the proximal bone of joint fixed the distal part of joint move in sequence
so this is ?


a-ACL Training
b-closed chain ex
c-open chain ex
d-non of the above
38/ modality can increase the temprature of fat?

a-ultraviolet
b-ultrasonic
c-S.W.D
d-FES


39/MAXIMUM knee flexion in gait at ?

a-initial swing
b-mid swind *
c-initial contaci
d-foot flat40/which of the following muscles is weak and the patient cant supinate forearm to open
the door using it

a-brachialis
b-biceps brachii *
c-brachioradialis
d-coracobrachialis
41/in carpal tunnel syndrome the entrapped nerve is the?


a-radial
b-median *
c-ulnar
d-axillary


42/in which location the median nerve freqently or mostly entrapped?


a-forearm
b-arm
c-elbow
d-wrist
43/exercises there energy demand not depend on oxygen?


a-aerobic
b-anaerobic *44/ in wax therapy it`s temperature should be kept at?


a-30-35
b-40-44
c-50-53
d-
هذا السؤال ابي اجابته لاهنتوا يعني اسئلة علاج طبيعي الأجوبه biggrin.gif


45/ using the following U.S parameters to heat a deep strain ?


a- pulsed 1 Mh *
b- continuos 1 Mh
c- pulsed 5 Mh
d- continuos 5 Mh
46/accessory movement is?


a-necessary to copletion of joints ROM
b-Passivly occure
c-under voluntary control
47/orthotist is?

a-person who designate and fabricate the prothesis
b-person who designate and fabricate an orthosis48/in ttt of anterior neck pain 3rd degree which is contra indicated?

a-stretchig scar tissue so put head in extention
b-ultra sonic to decrease adhesions
c-put the head in flexion to avoid deformity *
49/جاب رسمة deltoid في نفس الامتحان مرتين يجيبها

والسؤال
which of the following is true about this muscle?


a-abduct only last degree of shoulder abduction
b-innervated by supracsapular n
c-innervated axillary
d-this muscle may be absent
المعروف ان axillary هو المسؤول عن تغذية هذي العضله فبالنسبه لي c هو الجواب الصح

50/ جاب رسمة طالب فيها معرفة dermatome of this part of the lower limb?


a-L3
b-L4
c-L5
d-S1
طبعا السؤال لم يذكر لك اي جزء في الجسم ولكن الرسمه تشير الى
medial & Dorsum of foot
51/رسمه مهمه جداا وجديده علينا كلنا وهي رسمة

classification of femoral neck fractures ?
طبعا الباشا مش بيسالك دي رسمة ايه


a-subcapital
b-transcervical
c-basic cervical
d-intertrochantric
e-subtrochantric
هذا السؤال ما فهمته كلش
الاجابه بالرسمه اللي جت في الاختبار في كتاب
tidy صفحة 102


52/ رسمه مهمه جدا ومعروفه
what is this deformity?

a-hallucis varus
b-hallucis valgus
c-bonion deformity


53/bunion deformity is?
وهذا السؤال بعد مدري صح جوابه والا غلط اسئلة علاج طبيعي الأجوبه cool.gif
a-hallucis varus
b-hallucis rigidus
c-hallucis valgus
d-hammar toe

54/ from supine , when there is shortening of this muscle the( arm )
rased above table and and not down ,the muscle is?

a-biceps
b-brachioradialis
c-brachialis
d-pectoralis major
55/ fixed stiffness of 1st IPJ joint of big toe called?

a-hallucis varus
b-hallucis valgus
c-hammar toe
d-hallucis rigidus

الاجابه في كتاب
tidy ص 66


56/رسمه لرفلكس في الاطفال يوصفلك الرفلكس ومطلوب منك تعرف ايه هوه
كالاتي
baby supine lying abducting both shoulders with 90 elbow flexion
lower limbs extended and adducted at hips and extended at knees and
planter klexed ankles , what is this reflex??


a-Tonic labrynthinen reflex
b-Moro reflex
c-STNR
d-ATNR
57/A THERAPIST performin test for patient and test was (+ ve)
the thigh of the patient rased some inches above examination table
what is the test name? what is the shortened muscle?


a-ober test> ilio tibial band
b-sraight leg raising test> hamstring
c-thomas> illiopsoas
d-thomson> gastrocnemeius

الاجابه في كتاب
tidy ص 67


58/therapist performed trendlinburg test for pateint with (Rt) weakness
gluteus medius , when test is (+ ve) when patient perform single limb
support on RT lower limb , what is correct of the following about pelvis drop?


a-pelvis dosent drop as the patient lean by trunk to RT
b-pelvis wiil drop at left side
c-pelvis will drop at Right side
d-pelvis dosent drop as the patient lean by trunk to LT

الاجابه في كتاب
tidy ص 69


59/THOMSON test for the ?

a-SHORTENING OF illiotipial band
b-INTEGRITY TEST OF achillis tendon
c-SHORTENING OF illiopsoas
d-INTEGRITY TEST OF quadriceps tendon


الاجابه في كتاب
tidy ص 6860/جايب رسمة كروكي كده يعني
tipialis anterior

وبيسال السؤال الاتي

to strenth this muscle you should?

a-maintain D.F and walking some steps on heel
b-walking on toes
c-sit at edge of plinth. rest foot on ground and dorsi flex to the full D.F
61/رسمه MUSCLE SPINDLE

يرسم الرسمه ويحطلك ارقام عليها مثلا هوه في الاختبار حطلي رقم 6 في الرسمه على مكان
NEUCLEAR CHAIN

وتحت سألني السؤال التالي؛
IN THE Above diagram nomber (6) refers to which of following?

a-INTRAFUAL b- EXTRAFUSAL MS FIBER
c-NEUCLEAR BAG d- NEUCLEAR CHAIN
e-CAPSULE

طبعا الجواب يعتمد على حفظك للرسمه

62/CHRONIC Inflammation of inside the vessels ?

a-
b-
c-angina
d-aneurysm
هذا مدري وش جوابه اسئلة علاج طبيعي الأجوبه biggrin.gif

بالنهايه اتمنى اي كل شخص يقرى الاسئله واذا كان فيها غلط يقول ...

طبعا انا بما اني ما عديت الاختبار المره الاولى فـ يوم الاربعاء اختباري الثـآآني ادعولي ان ربي

يوفقني وانجح وافتك اسئلة علاج طبيعي الأجوبه frown.gif
شارك
مشاركة في فيسبوك مشاركة في تويترمشاركة في قوقل بلص


من مواضيعي : نوف الشمراني
  رقم المشاركة : [ 2 ]
قديم 03-14-2011, 09:18 PM
صحي متميز
 

abdulaziz_ will become famous soon enough
افتراضي

الله يعينك اختي ويوفق اي واحد يختبر اختبار هيئة الله يوفقهم جميع


.....
من مواضيع : abdulaziz_
abdulaziz_ غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 3 ]
قديم 03-15-2011, 01:36 AM
صحي جديد
 

ابو هادي 55 will become famous soon enough
افتراضي

الغش حرام وانا راح ابلغ وزير الصحة انك تغششين الطلاب واكيد بيصدر لك نقل لبيشه ولا خميس مشيط
ابو هادي 55 غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 4 ]
قديم 03-15-2011, 01:09 PM
صحي جديد
 

نوف الشمراني will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس
  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdulaziz_
الله يعينك اختي ويوفق اي واحد يختبر اختبار هيئة الله يوفقهم جميع


.....

ومن قآآلها يآآآرب

من جد قلق مو طبيعي هالاختبآآر
من مواضيع : نوف الشمراني
نوف الشمراني غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 5 ]
قديم 03-15-2011, 01:10 PM
صحي جديد
 

نوف الشمراني will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس
  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هادي 55
الغش حرام وانا راح ابلغ وزير الصحة انك تغششين الطلاب واكيد بيصدر لك نقل لبيشه ولا خميس مشيط

:d ونآآسه اذا قدرت توصل له علمني كود اتميلح لمه ويعفيني من الاختبآآر :d
من مواضيع : نوف الشمراني
نوف الشمراني غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 6 ]
قديم 03-22-2011, 11:34 PM
صحي جديد
 

Sultan_20074 will become famous soon enough
افتراضي

الله يجزاكي خير و يوفقك ويرزقك بالوظيفة
والله اني متورط يوم 30 مارس اختباري الثالث و اذا ماعديت فيه لا سمح الله راح اطبق
Sultan_20074 غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 7 ]
قديم 07-16-2011, 12:34 AM
 

فني علاج طبيعي 2010 will become famous soon enough
افتراضي

مشكور يالحبيب ان اختباري يو م25 في شهر ثمانية ادعو لي يتوفيق الله يوفقكم
من مواضيع : فني علاج طبيعي 2010
فني علاج طبيعي 2010 غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 9 ]
قديم 07-18-2011, 09:29 PM
كبار الشخصيات
 

عفويه will become famous soon enoughعفويه will become famous soon enough
افتراضي

اشكرك اختي نوف ع الافاده وياليت الكل ينزل النماذج وتكون مساهمه
جماعيه ....وجهود مشتركه..
موفقه يارب واتمنى تبشرينا بما يسرنا
تحياتي لمقامك
من مواضيع : عفويه
عفويه غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


مواضيع مشابهه ننصح بقراتها
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فني علاج طبيعي حسين عبدالله هديس تخصص علاج طبيعي 3 06-26-2012 03:00 AM
الي عنده خلفيه عن اسئلة علاج طبيعي في اختبار الهيئة D-T تخصص علاج طبيعي 5 10-22-2011 10:18 PM
فني علاج طبيعي من جدة ابو الوفاء تخصص علاج طبيعي 8 10-05-2011 02:56 AM
فني علاج طبيعي صحه جده الطرف الكحيل تخصص علاج طبيعي 0 05-19-2011 04:02 PM
فني علاج طبيعي tareq pta تخصص علاج طبيعي 2 09-09-2008 12:37 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Pingbacks are متاحةالساعة الآن 10:49 PM

ضع بريدك هنا لتصلك اخر المواضيع

ملاحظة مهمه :ستصل الى بريدك رسالة تفعيل بعد كتابة احرف التاكيد
يجب الاطلاع على البريد لاستكمال عملية الاشتراك


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط